Zapraszamy na nowy adres strony Szkoły Podstawowej w Jangrocie:

www.spjangrot.edu.pl